Hosting, Public, Private & Hybrid Cloud

Kært barn har mange navne...

Cloud er efterhånden et misbrugt begreb, der dækker over stort set alt, der driftes udenfor eget datacenter. Cloud for Stratu er en tilgang, hvor man ved hjælp af agilitet og fremtidssyn placerer data og workloads de steder, der er mest fordelagtige for den enkelte kunde.

Der skelnes typisk mellem 4 scenarier: 

Private cloud: Et privat cloudmiljø består af cloudcomputingressourcer, der udelukkende bruges af én virksomhed eller organisation. Den private cloud kan være fysisk placeret i organisationens lokale datacenter, eller den kan være hostet af en udbyder af tredjepartstjenester. Men i en privat cloud vedligeholdes tjenesterne og infrastrukturen altid i et privat netværk, og hardwaren og softwaren anvendes udelukkende af din organisation.

Public Cloud: Data og applikationer driftes med udgangspunkt i Azure, Google eller AWS.

Public cloudmiljøer er den mest almindelige udrulningstype af cloudcomputing. Cloudressourcerne (såsom servere og lager) ejes og drives af en tredjepartscloudtjenesteudbyder og leveres via internettet. Med et offentligt cloudmiljø ejeres og administreres al hardware, software og anden understøttende infrastruktur af cloududbyderen. Microsoft Azure er et eksempel på en offentlig cloud.


Hosting: Traditionel IT Outsourcing hvor Data, Backup og applikationer driftes fra et eksternt datacenter (typisk) placeret i Danmark.


Hybrid Cloud: Data og applikationer driftes med udgangspunkt i både Private, Hosting og Public cloud. Eller en kombination heraf. En hybridcloudplatform giver organisationer mange fordele, f.eks. større fleksibilitet, flere udrulningsmuligheder, sikkerhed og overholdelse af angivne standarder samt mulighed for at få mere ud af deres eksisterende infrastruktur. Når efterspørgslen på beregning og databehandling varierer, giver hybridcloudcomputing virksomheder mulighed for problemfrit at skalere deres infrastruktur i det lokale miljø op til det offentlige cloudmiljø. På den måde håndteres et hvilket som helst overløb uden at give datacentre fra tredjepart adgang til alle virksomhedens data. Organisationerne får fleksibiliteten og innovationen fra det offentlige cloudmiljø ved at køre bestemte arbejdsbelastninger i cloudmiljøet, mens yderst følsomme data bevares i deres eget datacenter for at overholde klientbehov eller lovmæssige krav.


Hos stratu placeres kundernes workloads stort set altid i en hybrid cloud. Grunden skal findes i økonomi, performance og brugervenlighed. Eksemplet kan være, at produktionsmiljøer, ERP og databaser placeres i datacenter i Danmark (Hosting) grundet økonomi, performance og /eller compliance regulativer. Website og den administrative platform som eksempelvis Microsoft365 driftes med udgangspunkt i Public cloud (Azure, AWS, google, mfl.)


Stratu leverer som en del af deres cloudplatform en Nutanix hypervisor, som af Gartner med flere er rated med højeste score i forhold til hybrid tilgang og brugervenlighed på tværs af clouds. Således er selve håndteringen af workloads, hvad enten afviklingen sker med udgangspunkt i Private, Public, Hosting eller Hybrid clouds den samme. Det giver stratu en unik objektivitet i forhold til, hvor workloads placeres til fordel for den enkelte kunde. Det scenarie der passer i dag, passer ikke nødvendigvis i morgen. Opkøb, fusioner, adgang til nye markeder mv. kan gøre den løsning, der passede i går forkert i morgen. Ligeledes kan priser og leverancer variere over tid til både fordel og ulempe for kunden, hvis det ikke evalueres korrekt.


Derfor er det vigtigt at kunderne vælger en Cloud partner, hvor de ikke er bundet til en bestemt cloudplatform i hele kontraktperioden. I stedet skal det tilstræbes, at man har muligheden for at tilpasse sig omverdenen i samme tempo, som den udvikler sig. Hos stratu er den filosofi en del af vores standardleverance, og måske derfor har vi en af branchens højeste tilfredshedscore og forlængelsesprocent blandt vores kunder.

About Stratu

Stratu er en privatejet virksomhed etableret i 2021. Ejerkredsen består af flere profiler med lang og dokumenteret erfaring og resultater fra Cloud branchen. Vi beskæftiger i dag mere end 20 engagerede medarbejdere og har udviklet branchens nok mest agile platform med udgangspunkt i et topsikret tier 3 dataccenter med nyt udstyr fra HPE & Fortinet. Herfra sikrer vi dagligt vores kunder med branchens højeste oppetid og markedets mest nærværende support 24/7-365.